• Databáze nebezpečných chemických látek 

      Autor: Wachtlová Markéta; Vedoucí práce: Mlejnek Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
      Cílem této práce je návrh a realizace aplikace umožňující správu databáze nebezpečných chemických látek. V práci je diskutován výběr vhodného databázového systému a schéma uložení dat. Výstupem praktické části jsou skripty ...