Now showing items 1-1 of 1

  • Databáze nebezpečných chemických látek 

   Author: Wachtlová Markéta; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je návrh a realizace aplikace umožňující správu databáze nebezpečných chemických látek. V práci je diskutován výběr vhodného databázového systému a schéma uložení dat. Výstupem praktické části jsou skripty ...