• TIBA 2020 

      Autor: Wachtl Oldřich; Vedoucí práce: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)