• Ekonomické hodnocení provozování bioplynové stanice 

      Autor: Wachtl Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Paszanda Mariusz
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
      Diplomová práce řeší ekonomické zhodnocení bioplynové stanice a její další využití, jako obnovitelného zdroje energie v České republice s ohledem na cíle pracovního plánu v oblasti energetiky a klimatu Evropské unie. První ...