Now showing items 1-2 of 2

  • Webová aplikace pro násobení smíšených polynomů 

   Author: Waage Herbert; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace pro násobení smíšených polynomů. Aplikace využívá triviální algoritmus, Strassenův algoritmus a algoritmus pro násobení řídkých smíšených polynomů ve formátu ...
  • Webový portál pro vizualizaci dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix 

   Author: Waage Herbert; Supervisor: Bergmann Benedikt Ludwig; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, a implementací webové aplikace na zobrazování dat získaných SATRAM/Timepix detektorem umístěném na družici ESA Proba-V. Výsledkem je aplikace vizualizující pixelové matice (snímky), ...