Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Author: Valenta Filip; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
   V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...
  • Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev 

   Author: Nguyen Huu Chanh; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou metod používaných pro měření akustické absorpce a propustnosti vrstev, a dále se zabývá návrhem a implementací těchto metod v programu MATLAB pro odhad přenosu na základě akustické ...