Now showing items 1-3 of 3

  • Thermophysical properties of refrigerants: experiment and simulations 

   Author: Martin Doubek; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Hallewell Gregory
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-12)
   This PhD thesis focuses on thermodynamics of pure refrigerants and refrigerants mixtures including mixtures of unlike fluids. The vapour-liquid equilibrium of these mixtures is studied along with speed of sound in both ...
  • Výpočet termodynamických vlastností směsí plynů užitím Pengovy a Robinsonovy stavové rovnice 

   Author: Haubner Michal; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Cibulka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní termodynamické poznatky potřebné pro výpočet rychlosti zvuku ve směsích reálných plynů užitím Pengovy a Robinsonovy stavové rovnice. Dále jsou užity dvě příspěvkové metody pro určení ...
  • Zprovoznění vakuové aparatury pro měření elektronově stimulované desorpce za kryogenních teplot 

   Author: Haubner Michal; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce popisuje zprovoznění vakuové aparatury pro absolutní měření koeficientu elektronově stimulované desorpce (ESD) za kryogenních teplot. Je zpracována literární rešerše na zadanou problematiku s důrazem na částicové ...