• Sledování RNA interference pomocí luminiscenčních nanočástic 

   Autor: Neuhöferová Eva; Vedoucí práce: Benson Veronika; Oponent práce: Uherková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Mikro-RNA (miRNA) jsou malé nekódující molekuly, které jsou důležité pro regulaci buněčných funkcí. Deregulace hladiny určitých miRNA může být faktor přispívající ke vzniku nádoru, proto je v dnešní době zvažována genová ...
  • Studium interakce funkcionalizovaných nanočástic diamantu s buňkami metodami fluorescenční mikroskopie 

   Autor: Opluštilová Jana; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Uherková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diamantové nanočástice jsou slibným materiálem pro potencionální využití v biomedicíně. Pro většinu aplikací, jako jsou vizualizace buněčných procesů, cílený přenos léčiv nebo genová terapie, je klíčové chování nanočástic ...