Now showing items 1-1 of 1

  • Požadavky na montáž v čistém prostoru podle normy VDA 19.2 - Technická čistota při montáži 

   Author: Uherka Dominik; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Bakalářská práce obsahuje popis a dělení montáže ve strojním průmyslu, dále rozdělení norem až po oborové normy, kde se zabývá oborovou normou VDA 19.2. Cílem práce je zhodnotit stav firmy KMCZ na základě normy VDA 19.2.