• Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

      Autor: Barkman Ondřej; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Uherek František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
      Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...