• Ilustrativní explodování 3D modelu 

      Autor: Uher Jiří; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Sloup Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)