• Optimalizace režimu elektrické brzdy 

      Autor: Uher David; Vedoucí práce: Kocourek Petr; Oponent práce: Havle Otto
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)