• Android klient pro dotazníkové šetření 

   Autor: Udržal Vojtěch; Vedoucí práce: van der Heijden René; Oponent práce: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou Android aplikace určené pro vykonávání veřejných průzkumů. Hlavním cílem bylo vytvoření plně funkční a především spolehlivé aplikace, která bude fungovat i v offline režimu. Velký důraz ...
  • Dohledové nástroje telekomunikačního operátora 

   Autor: Udržal Vojtěch; Vedoucí práce: Macháček Ondřej; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této diplomové práce je návrh a implementace monitorovací aplikace pro telekomunikačního operátora. Práce nejdříve představí infrastrukturu, systém pro mediaci a nástroje pro monitorování. Poté se zabývá analýzou ...