• Implementace procesu obhajoby dizertační práce v BPM 

      Autor: Ubr Jakub; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel; Oponent práce: Jiřina Marcel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
      Tato práce se zabývá popisem notace BPMN a analýzou, modelováním, implementací a testováním procesu obhajoby dizertační práce na FIT ČVUT. Proces je implementován na platformě IBM Business Process Manager..