Now showing items 1-5 of 5

  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

   Author: Kateřina Limburská; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
  • Radiační zátěž pacientů v intervenční kardiologii 

   Author: Súkupová Lucie; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Radiační zátěž pacientů v intervenční kardiologii
  • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

   Author: Aneta Dušková; Supervisor: Trojek Tomáš; Opponent: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
  • Skenování předmětů pomocí rentgenové fluorescenční mikroanalýzy 

   Author: Čemusová Zina; Supervisor: Trojek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Využití polykapilární optiky v rentgenové fluorescenční analýze 

   Author: Prokeš Radek; Supervisor: Trojek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)