• Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny 

      Autor: Tajbr Aleš; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Drdácký Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
      Disertační práce se zabývá problematikou prostorové tuhosti lehkých dřevěných střešních konstrukcí (vazníků) s kovovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky jsou navrhovány jako velice subtilní rovinné soustavy zatížené ...