Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro real time analýzu EKG signálu pomocí umělé inteligence 

   Author: Tadeáš Pála; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Vančura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a zpracováním elektrokardiografického signálu v reálném čase pomocí konvolučních neuronových sítí. V práci jsou prezentovány navržené metody předzpracování signálu do podoby vhodné ...