Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti integrace decentralizovaných zdrojů do distribuční soustavy nízkého napětí. 

   Author: Tadeáš Jandus; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Najman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá připojitelností stále více se rozšiřujících decentralizovaných zdrojů elektrické energie do hladiny nízkého napětí. V teoretické části práce je čtenář seznámen s energetickými zdroji, strukturou ...