Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov 

   Author: Tadeáš Bartoš; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Jíšová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci a přilehlých cestách.