Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 

   Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice broušení a leštění titanových lopatkových kol. V teoretické části bakalářské práce popisuji různé technologie strojního dokončování povrchů lopatek. Dále popisuji ...