• Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu 

      Autor: Ta Van Duy; Vedoucí práce: Pichl Jan; Oponent práce: Hubáček Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
      Propojování jmenných entit je úloha, ve které se snažíme propojit entity zmíněné v textu s jejich reprezentací ve znalostních databázích jako Wikipedia nebo Freebase. Nicméně, v obecném případě může rozpoznané entitě v ...