Now showing items 1-5 of 5

  • Metabolické poruchy acidobazické rovnováhy 

   Author: Štych Patrik; Supervisor: Racek Jaroslav; Opponent: Bílý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se v první části věnuje acidobazické rovnováze včetně jejích poruch. Práce se zabývá respiračními i metabolickými poruchami. Kapitola metodika se věnuje samotnému vyšetření. Zahrnuje principy měření parametrů ...
  • POCT - metody a využití v klinické biochemii 

   Author: Feketová Petra; Supervisor: Fialová Lenka; Opponent: Racek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Přehledná bakalářská práce pojednává o vyšetření v mimolaboratorních podmínkách, o
  • Vliv vitamínu D na průběh gravidity a kostní metabolismus u žen ve fertilním věku 

   Author: Sedlářová Jana; Supervisor: Široká Romana; Opponent: Racek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem vitamínu D na průběh gravidity a kostní metabolismus u žen ve fertilním věku. Teoretická část je zaměřena na vitamín D, jeho formy, metabolismus a deficity. Je popisován ideální marker ...
  • Vyšetření hemoglobinu ve stolici u dětí a adolescentů 

   Author: Černá Tereza; Supervisor: Kotaška Karel; Opponent: Racek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem bakalářské práce bylo stanovení koncentrace hemoglobinu ve stolici u dětí a adolescentů pomocí kvantitativní imunochemické metody. Teoretická část se věnuje struktuře, fyziologickým variantám a metabolizmu ...
  • Základní laboratorní vyšetření u pacientů s onemocněním ledvin 

   Author: Sudová Vendula; Supervisor: Racek Jaroslav; Opponent: Frajer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice onemocnění ledvin, které často probíhá skrytě bez příznaků a jeho odhalení je tak komplikované. V teoretické části je nejdříve popsána stavba a funkce ledviny. Následně jsou ...