Now showing items 1-1 of 1

  • Úkoly letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva 

   Author: Rabiňáková Libuše; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Procháska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popis úkolů Letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva. V teoretické části jsou prvotně vymezeny základní pojmy, které se vztahují k Letecké službě Policie České republiky ...