Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza datového skladu řetězce lékáren a aplikace pro reportování 

   Author: Trčka Jakub; Supervisor: Bittner Matyáš; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Práce se zaměřuje na proces zavedení nástroje pro datovou analytiku v malém řetězci lékáren. Proces začíná analýzou podniku a jeho datových zdrojů. Část práce je věnována teoretickému základu v oblasti datových skladů. S ...
  • Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi 

   Author: Karvánková Radka; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných v programovacím jazyce Python. Výsledek praktické části umožňuje ...
  • Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi 

   Author: Karvánková Radka; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných ve skriptovacím programovacím jazyce Python. Výsledek praktické ...
  • Modifikace hry Sokoban pro OS Android 

   Author: Abu Nofal Karím; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato práce se zabývá vývojem vlastní verze již vydané hry Sokoban. Text obsahuje seznámení se stávajícími verzemi této hry, pravidly a navrženými změnami. Hlavním cílem bylo navrhnout, implementovat a uživatelsky otestovat ...
  • Návrh a prototypová implementace aplikační vrstvy nad metadatovým úložištěm projektu Manta 

   Author: Bernát Ondrej; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a prototypovou implementáciou aplikačnej vrstvy nad metadatovým úložiskom. Metadatové úložisko je implementované formou grafovej databázy so značne zložitým a neprehľadným dátovým ...
  • Vývoj multiplatformní mobilní aplikace pro správu elektronických receptů 

   Author: Roubíček Marek; Supervisor: Oliva Petr; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá nástroji pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací, které díky znalosti jedné technologie umožňují vyvíjet aplikace na více platforem současně. Dále jsou vysvětleny principy technologie Xamarin, použité ...