Now showing items 1-1 of 1

  • Parametry ovlivňující poškození plasmidové DNA ionizujícím zářením 

   Author: Zuzana Jamborová; Supervisor: Pachnerová Brabcová Kateřina; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Přestože jsou škodlivé účinky ionizujícího záření na živý organizmus známé téměř od objevu paprsků X, stále nejsou detailně prostudovány mechanizmy radiačního poškození způsobeného těžkými nabitými částicemi vyskytujícími ...