Now showing items 1-1 of 1

    • Model difuze CO2 v lavině 

      Author: Pekař Martin; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Pabst Willi
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)