Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace využití manipulační techniky ve vybrané společnosti 

   Author: Just Ladislav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Nachtigall Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky ve skladové hospodářství ve společnosti FM Česká, s.r.o. v Tuchoměřicích na základě informací získaných z roční statistiky a prováděných měření. ...
  • Srovnání přepravy kontejnerů mezi Čínou a ČR námořní cestou a po železnici 

   Author: Homolka Pavel; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Nachtigall Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu námořní a železniční přepravy kontejnerů mezi Čínou a Českou republikou, a také porovnání těchto dvou druhů přepravy z několika různých hledisek, jako je cena ...