• Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost 

      Autor: Lacika Jan; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Staněk Kamil
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
      Diplomová práce s názvem Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost se věnuje stávající budově střední školy s cílem snížit její energetickou náročnost. Navrhovaná opatření ve variantách směřují k ...