• Aplikace pro zpracování zdravotních a statistických údajů pro zdravotní pojišťovny 

   Autor: Labant Jakub; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Doubek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Lineární kryptoanalýza šifry GOST 

   Autor: Labant Jakub; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
   Cílem této práce je prozkoumat bezpečnost šifry GOST vůči útoku pomocí technik lineární kryptoanalýzy. Nejprve se práce zabývá popsáním struktury šifry GOST, následně rešerší již provedených útoků, dále popsání technik ...