• Optimalizace lože brusky PF8 

      Autor: Labašta Václav; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Jansa Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
      Cílem této práce je návrh optimalizovaného svařence lože brusky PF8. Optimalizace byla vytvořena v programu Ansys 17, kdy se řešila pouze statická část úlohy. Z optimalizovaných topologických variant byla vybrána optimální ...