• Makrostrukturní a mikrostrukturní analýza svarových spojů 

   Autor: Labík Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato práce se zabývá problematikou zkoušek svarových spojů. K vyhodnocení kvality spojů byla použita mikroskopická a makroskopická analýza a byly provedeny zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse. V použitých vzorcích byly ...
  • Multifunkční hala v Příbrami 

   Autor: Labík Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)