Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza realitního trhu v Praze 

   Author: Kyselová Adéla; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Glazar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Téma diplomové práce je analýza realitního trhu v Praze. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, popis realitního trhu v Praze, jeho vývoj v minulých letech a výhled do budoucna. Jsou zde zmíněny největší ...
  • Porovnání cen a nákladů hrubé stavby RD v rozpočtářských SW 

   Author: Kyselová Adéla; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Anotace Práce se zabývá porovnáním cen a nákladů hrubé stavby rodinného domu, v rozpočtářských softwarech Kros, EuroCALC a BuildPOWER. Porovnání se provádí na základě rozlišné cenové úrovně u každého rozpočtářského programu. ...