Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomická globalizace a její důsledky na společnost 

   Author: Kysela Stanislav; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Finanční analýza Pivovaru Nymburk s.r.o. 

   Author: Kysela Stanislav; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat finanční situaci a postavení na trhu Pivovaru Nymburk, spol. s r.o. na základě dat z let 2010 až 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje metodám finanční ...