Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh suché nádrže nad obcí Nučice - rozšířená dokumentace pro ÚR 

   Author: Kysela Ondrej; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Ansorge Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá terénním průzkumem zaměřeným na posouzení stavu povodí Konojedského potoka nad obcí Nučice. Shromažďování potřebných dat pro tvorbu dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt suché nádrže. Tato nádrž bude ...