Now showing items 1-3 of 3

  • Mobilní aplikace Kvalita ovzduší v ČR 

   Author: Kabelka Jan; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Žehra Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma vizualizace znečištění ovzduší na mapě. V první části zkoumá existující aplikace a způsoby znázornění, které používají. Dále popisuje možnosti vizualizace dat dle nalezených mapových ...
  • Možnosti zvýšení zabezpečení pobočkové ústředny pro IP telefonii 

   Author: Kabelka Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Informační bezpečnost je po právu považována za jednu z klíčových oblastí světa IT. Schopnost předcházet útokům a reagovat na vzniklé bezpečnostní události je nedílnou součástí podnikového řízení informační bezpečnosti.
  • Návrh a implementace webové aplikace pro návrh uživatelských Beamer šablon 

   Author: Kabelka Jan; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem tvorby šablon pro nástroj Beamer. Studuje problematiku vzhledu prezentací a reaguje na jejich omezení. Cílem práce bylo implementovat webovou aplikaci, ve které si bude moci uživatel ...