Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza porušení vytržením skupiny šroubů 

   Author: Sekal David; Supervisor: Wald František; Opponent: Kabeláč Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Práce je zaměřena na analýzu módu porušení vytržením skupiny šroubů. První část práce obsahuje základní popis módu porušení, shrnutí literatury zabývající se tímto tématem a výčet současných možných návrhových přístupů. V ...
  • Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem 

   Author: Majer Filip; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kabeláč Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ...