Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilná aplikácia kvalita ovzdušia v Prahe 

   Author: Igor Rosocha; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou vizualizácie kvality ovzdušia v Prahe prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operačný systém iOS. Práca obsahuje podrobnú analýzu existujúcich aplikácií podobného zamerania, dátových ...