Now showing items 1-1 of 1

  • Induction Motor Protection Systems 

   Author: Ibatullayev Aibek; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany asynchronních strojů. Obsahuje základní informace o asynchronních strojích, metodách ochrany a diagnostiky jejich poruch. V závěru práce jsou uvedeny praktické experimentální ...