Now showing items 1-1 of 1

    • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

      Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
      Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...