Now showing items 1-1 of 1

  • Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot 

   Author: Hylmar František; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Bauerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a realizace samoladících regulátorů. Po stručném úvodu do problematiky jsou v ní popsány tři vybrané metody pro automatické nastavení parametrů regulátoru. Při výběru je pak kladen důraz ...