Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické předúpravy zinkových povlaků před aplikací nátěrové hmoty 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem diplomové práce je výběr vhodného tryskacího prostředku pro povlak žárového zinku nanášeného ponorem a zvolení vhodných organických nátěrových hmot pro vytvoření duplexního systému s dlouhodobou životností. V první ...
  • Stanovení podmínek pro šetrné sweepování 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku lehkého tryskání povrchu a hlavní využití této technologie. Obsahuje základní podmínky lehkého tryskání a obecné informace o abrazivních prostředcích. Druhá část se ...