Now showing items 1-5 of 5

  • Jednotka pro regulaci hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Řídel Zdeněk; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicí jednotky proregulátory hmotnostního průtoku Omega a MKS. Výsledný přípra-vek bude sloužit jako pomůcka studentům při praktické výuce. V prá-ci je postupně popsán průběh ...
  • Kalibrační proces hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Papež Jan; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na hmotnostní regulátory průtoku konkrétně na jejich kalibraci. Cílem této práce bylo ověřit současný stav hmotnostních regulátorů průtoku v laboratořích, vy-pracovat jejich kalibrační postup ...
  • Vlastnosti aktivních modelů plic při umělé plicní ventilaci 

   Author: Launová Kristýna; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Při vývoji a testování ventilační techniky, při jejich kalibracích, při vývoji nových ventilačních režimů, při výcviku respiračních terapeutů a u mnoha dalších případů se využívají fyzické modely respirační soustavy. Tyto ...
  • Vliv parametrů vysokofrekvenční oscilační ventilace na regionální distribuci dynamické hyperinflace plic 

   Author: Mitriková Andrea; Supervisor: Ort Václav; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Dynamická hyperinflace plic (DH) je nežádoucí tlakový gradient, který může vznikat při umělé plicní ventilaci. Současné diagnostické metody pro její detekci nejsou optimální, obzvlášť pro monitorování při vysokofrekvenční ...
  • Vliv výšky hladiny vody ve zvlhčovací komoře na ventilační parametry při umělé plicní ventilaci 

   Author: Stupková Monika; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Vliv výšky hladiny vody ve zvlhčovací komoře na ventilační parametry při umělé plicní ventilaci Práce se věnuje problematice vyšetření vlivu hladiny vody ve zvlhčovací komoře na parametry ventilace při CPAP a CV. Problematika ...