Now showing items 1-13 of 13

  • Analogový simulátor cílů pro automobilové radary 

   Author: Jonáš Kubát; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Hoffmann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací analogového simulátoru cílů s digitálním řízením pro automobilové radary na mezifrekvenci 10 GHz. Pro radary pracující na vyšších frekvencích se počítá s předřazením konvertoru. ...
  • CW radarový senzor 11GHz pro měření rychlosti motorových vozidel 

   Author: Matoušek Rostislav; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí CW radaru pro měření rychlosti pohybujících se objektů, především automobilů, na základě Dopplerova jevu. Radar je sestaven z jednotlivých bloků. Práce dále zahrnuje celkový návrh ...
  • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

   Author: Richter Jakub; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
   Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
  • FMCW radar 11 GHz 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kalibrátor dopplerovských radarů 11 GHz 

   Author: Plhák Zdeněk; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Kalibrátor xCW radarů 

   Author: Židkov Andrej; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato prace se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením kalibrátoru dopplerovských radarů pracujících v pasmu 11 GHz. Teoretický základy a principy dopplerovských radarů jsou uvedeny v prvních dvou kapitolách ...
  • Kompaktní radarový senzor 11 GHz 

   Author: Uhlík Martin; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým návrhem CW kompaktního radarového senzoru na frekvenci 11 GHz s potlačením šumu. Potlačení šumu bylo provedeno pomocí použití fázového závěsu. Navržené blokové schéma je ...
  • Mikrovlnné syntezátory 

   Author: Langsfeld Marián; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nízkošumové zesilovače s BJT a FET 

   Author: Peták Michal; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Super-heterodynní přijímač 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Raboch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Univerzální mikrovlnný skalární analyzátor řízený PC 

   Author: Knechtl Libor; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • VF obvody s reálnými SMD komponentami 

   Author: Filip Došlov; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Spáčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Práce se zabývá návrhem zesilovače a filtrů typu DP, HP a PP využitím povrchově montovaných komponent. Výsledné obvody mají sloužit pro výukové účely na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT. V práci jsou použity reálné ...
  • Zpracování signálů FMCW radaru 24/120GHz 

   Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Adler Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce dokumentuje návrh, realizaci a funkcionalitu zařízení vzorkující základní pásmo radaru, jeho firmware k akvizici dat a přenos přes USB a programové vybavení pro osobní počítač. Systém byl navrženo pro testovací ...