Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu znečištění ovzduší na obyvatelstvo pomocí GIS 

   Author: Habal Jan; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Úvod práce obsahuje teorii shrnující hlavní poznatky a trendy problematiky znečištění ovzduší a jeho analýzy pomocí nástrojů GIS. Vlastním obsahem práce je tvorba map koncentrací několika znečišťujících látek (polutantů) ...
  • Výpočet gravitačního potenciálu na základě dat na povrchu Země 

   Author: Habal Jan; Supervisor: Bořík Milan; Opponent: Novotný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)