Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace zpracování formátu JSON ve frameworku x-definice 

   Author: Gabriela Melingerová; Supervisor: Trojan Václav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stávající implementací frameworku X-definice se zaměřením na dosavadní prototyp pro zpracování formátu JSON. Dále se práce zaobírá současným návrhem specifikace JSON Schema. Dalším bodem ...