Now showing items 1-1 of 1

  • Použití ventilačních přístrojů v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Dalecký Jan; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Hyánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá specifiky použití ventilačních přístrojů v přednemocniční neodkladné péči a optimalizaci ventilačních parametrů a režimů. V teoretické části byla popsána anatomie a fyziologie respiračního ...