Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad psychické a fyzické zátěže sportovců a členů zásahových jednotek. 

   Author: Elger Jaroslav; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Caithamlová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se dělí na dvě části. Jak teoretickou, tak praktickou. Teoretická část se zabývá sportovní fyziologii. Ta je zaměřena převážně na energetický metabolismus organismu a na fyziologii svalu. Dále se ...