Now showing items 1-5 of 5

  • PRAHA POLYCENTRICKÁ 

   Author: Anna Vinklárková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová ...
  • Řešení cyklistické dopravy v oblasti ulic Plzeňská a Vrchlického v Praze 5 

   Author: Holer Jiří; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie cyklistické trasy v ulicích Jeremenkova a Olbrachtova v Praze 

   Author: Poskočil Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie části cyklistické trasy D v Ostravě 

   Author: Rubač Michal; Supervisor: Šilar Jan; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Studie části cyklistické trasy D v Ostravě" je popis koncepce cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska ...
  • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

   Author: Matějček Jakub; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...