• Vnitropodniková sociální síť 

      Autor: Abilova Gulnara; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Holasová Adéla
      Cílem této bakalářské práce je podat základní informace o podnikových sociálních sítích, možnosti provázání vnitropodnikových sociálních sítí s xRM systémem. Důležitou částí práce je analýza a zjištění přínosů a nedostatků ...