Now showing items 1-1 of 1

  • Využití gamaspektroskopie k detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti 

   Author: Abigail Klejchová; Supervisor: Dohnal Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V roce 2018 bylo v Jizerských horách na lokalitě Nová Louka umístěno čidlo CS725, které využívá útlumu přirozeného terestriálního gama záření pro detekci vodní hodnoty sněhu a půdní vlhkosti. Získaná data vodní hodnoty ...