• Použití polovodičových detektorů ve fúzních experimentech 

      Autor: Švihra Peter; Vedoucí práce: Marčišovský Michal; Oponent práce: Kulhánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      Výboje plazmatu v experimentálních zařízeních procházejí často procesem rychlé terminace neboli disrupce. V tokamaku mohou disrupce plazmatu vyvolat vznik populace vysokoenergetických elektronů, tzv. ubíhající elektrony ? ...